UMBIMBI NABABULALI

UMBIMBI NABABULALI

Publication Info:

AuthorEB MAPHUMULO
ISBN9780639781280
PublisherANFASA
Year Of Publication2023

Available here:

To order the book please send an email to the author at ebmaphumulo@gmail.com.com or

click the button below to send a quick email to the author

 

 

About UMBIMBI NABABULALI

UMbimbi nababulali yinoveli edingida ngezindikimba ezahlukene ezithinta ukuhlalisana emndenini. Ukuhlukumezeka kwabantu besifazane ngokomphefumulo kuhlala obala lapho usokhaya efulathela umuzi wakhe eshiya unkosikazi. Nezingane. Ukhwantalala yilona oludonsa indaba kuze kuphume umphefumulo. Okunye okugqama kakhulu udlame oluvuka ematekisini olubhekiswe kumninitekisi kodwa lugcine luchaphazele nabagibeli. Ukuqhuma kwesibhamu kuvela njengomkhokha osekude ukunqobeka ezweni lonke. Konke okuvela endabeni kugoqeke ndawonye kwaveza uzungu olucoboshise abantu abathize Umbuzo osele owokuthi kungabe izinhloso zababulali zizofezeka yini.