MEET THE AUTHOR

BUSI (EB) MAPHUMULO

AUTHOR

Euclene Busi Maphumulo was born in KwaZulu Natal. She is a retired teacher. Her first drama Kade Babekhala received position 2 in the competition which was arranged by Arts and Culture in 2008. In 2009 she also won with her novel Isithombe Sezinsizwa. She has also published a grade 7 book titled, Indoda Emadodeni in 2019.  Her drama titled Yinye Indlalifa received position 1 in the Usiba writing competition in 2019. She is featured in different  poetry anthologies .  She has published grade 1,2 and 3 books titled Siyacathula. She obtained a certificate from Room to Read South Africa after being trained in writing children’s book .She has published a children’s book titled uNono uthola umngani which is also translated to five languages.

BUSI FINAL

MY ISIZULU NOVEL: UMBIMBI NABABULALI

Umbimbi Nababulali mockup625

MAYELANA NENCWADI

UMbimbi nababulali  yinoveli edingida  ngezindikimba ezahlukene ezithinta ukuhlalisana emndenini. Ukuhlukumezeka kwabantu besifazane ngokomphefumulo kuhlala obala lapho usokhaya efulathela umuzi wakhe eshiya unkosikazi. Nezingane. Ukhwantalala yilona oludonsa  indaba kuze kuphume umphefumulo. Okunye okugqama kakhulu udlame oluvuka ematekisini olubhekiswe kumninitekisi kodwa lugcine luchaphazele nabagibeli. Ukuqhuma kwesibhamu kuvela njengomkhokha osekude ukunqobeka ezweni lonke. Konke okuvela endabeni kugoqeke ndawonye  kwaveza uzungu olucoboshise abantu abathize Umbuzo osele owokuthi kungabe izinhloso zababulali zizofezeka yini.

ENGLISH TRANSLATION
ABOUT THE BOOK

UMbimbi nababulali  is a novel which deals with different  themes including  the social cohesion  among  families. The abuse of women emotionally is blatant when the man deserts his wife and children. Stress  and depression pulls the story leading to someone's death. Another prominent aspect in the story  is  anger which is directed to a certain taxi owner. The outcome is  vague when passengers are affected. The gunshot emerges  a permanent  phenomenon which won't be easily  removed in the country. Everything which  is revealed in the story is summed up to expose  other people. The only question left is : Will the murderers motive fulfilled? 

To buy the book, click on the buy button. You will be redirected to your email, where you can email the author directly to complete your purchase.

 

AUTHOR CONTACT DETAILS

E-mail: ebmaphumulo@gmail.com